19-05-2024

פיתוח שומרון עם מראה חדש ומרענן

19-05-2024

החברה לפיתוח שומרון רוכשת 4 אוטובוסים ממוגני ירי חדישים

19-05-2024

החברת לפיתוח שומרון בחזית המאמץ המלחמתי