צור קשר

שמעון ניומן – מנכ"ל – shimi@halapshomron.co.il
טלפון:073-2615700
פקס:073-2615767

מזכירות הנהלהsilvi@halapshomron.co.il
טלפון: 073-2615700
פקס:073-2615767

רובי טלמן – סמנכ"ל תחבורה ופיתוח עסקיrobby@halapshomron.co.il
טלפון: 03-9061177
פקס: 03-9061178

משה בן ברוך  – סמנכ"ל כספים– mosheb@halapshomron.co.il
טלפון:073-2615700
פקס:073-2615767

מיכל פתיחי – ארזי מנהלת חשבונותMichal@halapshomron.co.il
טלפון: 03-9061172
פקס: 03-9061178

שלום מכלוף – סמנכ"ל בניה shalom@halapshomron.co.il
טלפון:03-9061175
פקס:073-2615767

אייל עומרי – סמנכ"ל בטיחותhalapomr@netvision.net.il
טלפון: 03-9061177
פקס: 03-9061178