צור קשר

שמעון ניומן – מנכ"ל – shimi@halapshomron.co.il
טלפון:073-2615700
פקס:073-2615767

מזכירות הנהלה  silvi@halapshomron.co.il
טלפון: 073-2615700
פקס:073-2615767

רובי טלמן – סמנכ"ל תחבורה ופיתוח עסקי – robby@halapshomron.co.il
טלפון: 03-9061177
פקס: 03-9061178

אלון משעלי – סמנכ"ל כספים – alon@halapshomron.co.il
טלפון:073-2615700
פקס:073-2615767

ידידיה נסימי – סמנכ"ל בניה – yedidya@halapshomron.co.il
טלפון:03-9061175
פקס:073-2615767

אייל עומרי – סמנכ"ל בטיחות – halapomr@netvision.net.il
טלפון: 03-9061177
פקס: 03-9061178